Kursy

Nasza oferta obejmuje kursy języków europejskich na wszystkich poziomach nauczania. Stopniowo rozszerzamy ofertę o języki azjatyckie.

Akademia
malucha

Zajęcia dla najmłodszych czyli 5-6 latków. Lekcje charakteryzują się dużą elastycznością metodyczną i są prowadzone tak, aby były ciekawe i dynamiczne. Wiedza jest prezentowana  z użyciem bodźców fonicznych, wizualnych i ruchowych. Elementy zabawy i ćwiczenia wspomagające pamięć i koncentrację angażują dziecko w sposób całościowy i doskonale motywują.

Tygodniowy wymiar godzin:
2 x 45 minut

Szkoła podstawowa
klasy 1-3

Efektywne i atrakcyjne zajęcia oparte na metodzie Direct Communication, która polega głównie na konwersacjach, dialogach, zadaniach i grach językowych a nie tradycyjnym przepisywaniu i wkuwaniu słówek.

Metoda ta pomaga uczniowi przełamać „barierę w mówieniu”.

Tygodniowy wymiar godzin:
2 x 45 minut lub 1 x 75 minut

Szkoła podstawowa
klasy 4-8

W związku z wchodzącą w życie reformą edukacji na zakończenie szkoły podstawowej, uczniowie będą pisać egzamin z języka obcego. Poziom 90 minutowego testu to A2+/B1.

Nasze zajęcia w pełni przygotowują do tego egzaminu; oprócz rozszerzenia zasobu słownictwa oraz dużego nacisku na umiejętność mówienia, każdy kurs oferuje podnoszenie biernych umiejętności językowych takich jak czytanie i słuchanie oraz utrwalenie struktur gramatycznych.

Tygodniowy wymiar godzin:
2 x 60 minut lub 1 x 75 minut

English
Masters

To jedyna taka oferta dla uczniów szczególnie uzdolnionych językowo oraz zainteresowanych kulturą i historią krajów anglojęzycznych. Program zajęć znacznie rozszerza wiedzę i umiejętności językowe przygotowując do konkursów i olimpiad językowych oraz certyfikatów międzynarodowych. Kurs zawiera zwiększoną liczbę godzin konwersacji z native speakerem.

Zajęcia rozwijają zdolności intelektualne poprzez ćwiczenia wspomagające koncentrację i inteligencję kojarzenia oraz techniki zapamiętywania.

Tygodniowy wymiar godzin:
2 x 60 minut

Dla młodzieży
szkół średnich

Kursy języka ogólnego dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych.  Podział na grupy na podstawie wieku i stopnia zaawansowania określonego podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub testu. Kursy mogą kończyć się egzaminami międzynarodowymi Pearson Language Tests, które są płatne dodatkowo. 

Kursy przygotowujące do matury. Sprawdzone techniki nauczania wszystkich umiejętności językowych wymaganych na egzaminie maturalnym: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Tygodniowy wymiar godzin:
2 x 60 minut lub 1 x 75 minut

Dla
dorosłych

Intensywne i standardowe kursy języka ogólnego na wszystkich poziomach językowych. Słuchacze nabywają i rozwijają umiejętność płynnego i poprawnego porozumiewania się w języku obcym w różnych sytuacjach życiowych (np. przed wyjazdem za granicę).

Kursy z elementami języka specjalistycznego z różnych dziedzin zawodowych (biznes, administracja, turystyka). Poznanie i opanowanie skutecznych technik i strategii obowiązujących w różnych dziedzinach życia zawodowego: negocjacje, rozmowa telefoniczna, korespondencja handlowa, dyskusje, prezentacje.

Tygodniowy wymiar godzin:
2 x 60 minut lub 1 x 75 minut

Dodaj komentarz