502 752 432 akcent@akcent.net.pl

Kursy

„AKCENT” to największa i najdłużej działająca szkoła języków obcych w Krasnymstawie. Działamy od ponad 10 lat. Co roku prowadzimy zajęcia dla kilkuset uczniów. Nasza oferta obejmuje kursy języków europejskich na wszystkich poziomach nauczania. Stopniowo rozszerzamy ofertę o języki azjatyckie.


dla dzieci

  • 6-7 lat: raz lub dwa razy w tygodniu 60 min
  • 8-9 lat: raz lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny

Zajęcia są prowadzone aktywnymi metodami nauczania z elementami muzyczno-plastycznymi oraz ćwiczeniami wspomagającymi pamięć i koncentrację. Obecność rodziców w czasie zajęć mile widziana.


dla klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów

  • raz lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny

Kursy języka ogólnego dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych. Przygotowujące do egzaminu szóstoklasity i gimnazjalnego. Podział na grupy na podstawie wieku i stopnia zaawansowania określonego podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub testu. Kursy mogą kończyć się egzaminami międzynarodowymi Pearson Language Tests, które są płatne dodatkowo. Regularne testy sprawdzające wiadomości, stały kontakt z rodzicami. Po zakończeniu kursu dyplom ukończenia i promocja do grupy na wyższym poziomie.


dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

  • raz lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny

Kurs języka ogólnego z możliwością przystąpienia do międzynarodowego certyfikatu językowego (FCE, PLT).

  • dwa razy w tygodniu po 2 godziny

Kurs przygotowujący do matury. Sprawdzone techniki nauczania wszystkich umiejętności językowych wymaganych na egzaminie maturalnym: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.


dla dorosłych

  • dwa razy w tygodniu po 2 godziny

Intensywny kurs języka ogólnego od podstaw. Słuchacze nabywają i rozwijają umiejętność płynnego i poprawnego porozumiewania się w języku obcym w różnych sytuacjach życiowych (np. przed wyjazdem za granicę).

  • raz lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny

Kurs z elementami języka specjalistycznego z różnych dziedzin zawodowych (biznes, administracja, turystyka). Poznanie i opanowanie skutecznych technik i strategii obowiązujących w różnych dziedzinach życia zawodowego: negocjacje, rozmowa telefoniczna, korespondencja handlowa, dyskusje, prezentacje.